O wyższości klas mieszanych wiekowo

Klasy, w których uczą się uczniowie w tym samym wieku wydają się nam NATURALNE. Przyzwyczailiśmy się do takiego modelu. Tkwimy w nim od ponad 100 lat i nie zauważyliśmy, że jest on przestarzały i nie przystaje do współczesnej rzeczywistości. Czy w realnym świecie mamy do czynienia z ludźmi wyłącznie w naszym wieku? Nie. To dlaczego w…

“Szkoła rzeźnią talentów”

Stwierdzenie, że szkoła jest “rzeźnią talentów”oraz że “błyskawicznie zabija zdolności matematyczne dzieci” jest autorstwa prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Profesor Kolczyńska jest największym autorytetem w Polsce od edukacji małego dziecka. Jej dorobek naukowy dobrze znany jest za granicą. Od wielu lat przemawia ona na międzynarodowych konferencjach. Jest autorką wielokrotnie wznawianej książki: „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się…