padaczka u dzieci

Padaczka u dzieci – epilepsja dziecięca, objawy, leczenie

Padaczka to jedna z najczęściej diagnozowanych chorób układu nerwowego u dzieci. Epilepsja dziecięca, jak jest często nazywana, obejmuje szereg różnych stanów, które mogą wpływać na rozwój, funkcjonowanie i jakość życia dziecka. W tym artykule dokładnie przyjrzymy się padaczce u dzieci, zapoznamy się z jej objawami, skupimy na aktualnych strategiach leczenia oraz omówimy, jak możemy wspierać dzieci cierpiące na ten stan. Celem tego artykułu jest wyposażenie rodziców, opiekunów i specjalistów w odpowiednią wiedzę, która pomoże im lepiej rozumieć i radzić sobie z tą kompleksową chorobą.

Zrozumienie padaczki dziecięcej, co to jest epilepsja?

Epilepsja, często nazywana padaczką, to choroba neurologiczna, której głównym objawem są napady drgawek padaczkowych. Drgawki, które zazwyczaj kojarzymy z padaczką, wynikają z niewłaściwej aktywności elektrycznej w mózgu. Innymi słowy, padaczka powoduje, że neurony w mózgu zaczynają „komunikować się” w niewłaściwy sposób, co prowadzi do przewlekłych napadów.

Przykładowo, wyobraź sobie, że mózg to miasto, a neurony to ludzie, którzy w nim mieszkają. Gdy wszystko funkcjonuje prawidłowo, ludzie porozumiewają się ze sobą w spokojny, zorganizowany sposób – to jest normalna aktywność mózgu. Ale kiedy zachodzi epilepsja, jest to jak gdyby nagle wszyscy zaczęli krzyczeć i mówić jednocześnie, co prowadzi do chaosu. W mózgu, ten „chaos” manifestuje się jako napad.

Napady mogą różnić się między osobami i zależeć od rodzaju epilepsji oraz jej nawrotów. W przypadku niektórych dzieci napady mogą wyglądać jak samoistne momenty nieobecności, podczas których przestają reagować na otoczenie. W innych przypadkach mogą wystąpić gwałtowne drgawki ciała lub utrata świadomości.

Ważne jest zrozumienie, że padaczka to nie tylko napady. Choroba ta może również wpływać na wiele innych aspektów życia dziecka, takich jak nauka, rozwój, zachowanie, a nawet samopoczucie. Każde dziecko z epilepsją jest inne i wymaga indywidualnego podejścia, zarówno w zakresie leczenia, jak i wsparcia.

Epilepsja może występować z różnych przyczyn, w tym z powodu uszkodzenia mózgu, genetyki, czy zaburzeń metabolicznych. Czasami przyczyna pozostaje nieznana, co nazywamy „epilepsją kryptogenną”. Mimo że padaczka jest stosunkowo powszechna, szczególnie wśród dzieci, nadal jest wiele do odkrycia na temat tej złożonej choroby.

Rodzaje epilepsji u dzieci – klasyfikacja i charakterystyka

Rodzaje epilepsji

Różne formy epilepsji u dzieci mogą mieć odmienne objawy i nasilenie, a ich rozumienie jest kluczowe dla efektywnego podejścia terapeutycznego. Epilepsja jest klasyfikowana głównie na podstawie trzech czynników: typu napadów, wieku, w którym napady zaczynają się oraz ewentualnej przyczyny padaczki. Oto kilka przykładów:

Epilepsja z napadami nieświadomości (Petit Mal)

Ta forma epilepsji często zaczyna się u dzieci w wieku od 4 do 14 lat. Charakteryzuje się krótkimi napadami, podczas których dziecko przestaje reagować i wygląda, jakby na chwilę „zamroziło”. Może to wyglądać, jakby dziecko po prostu zamykało oczy, gapiło się w jedno miejsce, lub jakby na chwilę przestało słyszeć. Napady te są zazwyczaj bardzo krótkie, trwają od kilku sekund do około pół minuty, a po ich zakończeniu dziecko wraca do normalnego funkcjonowania.

Epilepsja z napadami drgawkowymi (Grand Mal)

Ten rodzaj epilepsji charakteryzuje się gwałtownymi napadami, podczas których dochodzi do utraty świadomości i silnych drgawek tz. zespół padaczkowy. Napady te mogą trwać od jednej do kilku minut i często kończą się uczuciem zmęczenia lub dezorientacji. Epilepsja z napadami drgawkowymi może wystąpić w dowolnym wieku.

Epilepsja Lennox-Gastaut

To rzadka forma epilepsji, która zaczyna się zazwyczaj przed 4. rokiem życia. Dzieci z tym stanem doświadczają różnych typów napadów, w tym napadów atonicznych (gwałtowne upadki), napadów nieświadomości oraz napadów drgawkowych. Choroba ta jest często trudna do leczenia i może wpływać na rozwój dziecka.

Epilepsja Dravet

Jest to ciężka forma epilepsji, która zaczyna się w pierwszym roku życia. Dzieci z tym stanem doświadczają długotrwałych napadów drgawkowych, które często są wywołane gorączką lub wysiłkiem. Z czasem, dzieci mogą zacząć doświadczać innych typów napadów. Epilepsja Dravet często wpływa na rozwój dziecka i może wiązać się z innymi problemami zdrowotnymi, takimi jak zaburzenia snu, problemy z chodzeniem, czy trudności w uczeniu się.

Objawy padaczki u dzieci – Na co zwrócić uwagę?

Rozpoznanie padaczki u dzieci może być wyzwaniem, ponieważ objawy mogą być zróżnicowane i czasami mylone z innymi schorzeniami. Jednak istnieje kilka charakterystycznych oznak, na które warto zwrócić uwagę. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich:

Nagłe momenty nieobecności (absencje)

Dziecko przez chwilę może przestać reagować na otoczenie i wydawać się nieobecne. Może na przykład na kilka sekund przestać reagować na rozmówcę lub przestawić wzrok w jedno miejsce. Te momenty nieobecności często występują kilka razy dziennie i mogą być trudne do zauważenia, szczególnie jeśli dziecko nie zgłasza ich samo.

Drgawki

Drgawki to najbardziej znany objaw padaczki. Mogą przybierać różne formy, takie jak rytmiczne ruchy rąk i nóg, mocne skurcze mięśniowe, czy niekontrolowane ruchy ciała. Czas trwania drgawek może się różnić, od kilku sekund do kilku minut.

Zmieniona świadomość

Padaczka często wpływa na świadomość wiekszości dzieci. Może to objawiać się jako utrata świadomości, dezorientacja, zamieszanie lub trudności w koncentracji a nawet utratą przytomności. Dziecko może wydawać się nieobecne lub zachowywać się dziwnie w trakcie napadów.

Nieprawidłowe ruchy ciała

Dzieci z padaczką mogą doświadczać niekontrolowanych lub nieprawidłowych ruchów ciała, takich jak szarpnięcia rąk i nóg, grymaszenie twarzy, powtarzające się ruchy czy chwilowe utraty kontroli nad mięśniami. „Paraliż” ruchowy jest bardzo groźny czesto wiąże się z wypadkami typu upadek oraz różne rozcięcia.

Zaburzenia sensoryczne

Padaczka może wpływać na zmysły dziecka. Najczęstszymi objawami które mogą wystąpić są zaburzenia wzrokowe, słuchowe, węchu, smaku lub dotyku. Dziecko może doświadczać dziwnych zapachów, dźwięków lub widzieć migoczące światło w trakcie napadów.

Jak pomóc dzieciom z padaczką? Leczenie

Diagnoza i leczenie padaczki u dzieci są kluczowe dla zarządzania chorobą i minimalizowania wpływu napadów na codzienne życie dziecka. Oto kilka istotnych punktów dotyczących leczenia epilepsji u dzieci:

 1. Diagnoza i ocena lekarska Pierwszym krokiem jest skonsultowanie się z pediatrą lub neurologiem dziecięcym w celu dokładnej diagnozy. Lekarz przeprowadzi szczegółowy wywiad medyczny, oceni objawy oraz zleci dodatkowe badania, takie jak EEG (elektroencefalografia) lub badania obrazowe mózgu, które pomogą w potwierdzeniu diagnozy i ustaleniu rodzaju padaczki.
 2. Leki przeciwpadaczkowe W większości przypadków, padaczka u dzieci jest kontrolowana za pomocą leków przeciwpadaczkowych. Istnieje wiele różnych leków, które mogą być stosowane w zależności od rodzaju padaczki i indywidualnych potrzeb dziecka. Ważne jest, aby przestrzegać zaleceń lekarza odnośnie dawkowania i częstotliwości przyjmowania leków, aby uzyskać maksymalne korzyści i minimalizować skutki uboczne.
 3. Dieta ketogeniczna W niektórych przypadkach, gdy leki przeciwpadaczkowe nie dają wystarczających efektów, lekarz może zalecić dietę ketogeniczną. Jest to wysokotłuszczowa, niskowęglowodanowa dieta, która może pomóc w kontrolowaniu napadów u niektórych dzieci. Dieta ketogeniczna wymaga ścisłego monitorowania i opieki medycznej.
 4. Stymulacja nerwu błędnego W przypadkach opornych na leczenie farmakologiczne, lekarz może zalecić stymulację nerwu błędnego. Jest to procedura chirurgiczna, podczas której niewielki generator zostaje umieszczony pod skórą w okolicy klatki piersiowej. Generator ten wysyła impulsy do nerwu błędnego, który pomaga kontrolować napady.
 5. Edukacja i wsparcie psychologiczne Ważne jest, aby dziecko i jego rodzina otrzymali wsparcie psychologiczne i edukacyjne. Szkoły i placówki opieki nad dziećmi powinny być świadome sytuacji dziecka i znać zasady postępowania w przypadku napadu. Ponadto, dzieci z padaczką mogą korzystać z terapii zajęciowej, terapii mowy, a także grup wsparcia dla rodziców i rodzeństwa.

Życie z padaczką jak radzić sobie z życiem dotkniętym padaczką ?

Życie z padaczką może stanowić wyzwanie zarówno dla dzieci, jak i ich rodzin. Jednak istnieje wiele strategii, które mogą pomóc w radzeniu sobie z tą chorobą i minimalizowaniu jej wpływu na codzienne życie. Oto kilka praktycznych wskazówek:

 1. Regularne przyjmowanie leków Ważne jest, aby dziecko przestrzegało zaleceń lekarza dotyczących przyjmowania leków przeciwpadaczkowych. Regularne dawkowanie leków i utrzymanie ich stabilnego stężenia we krwi może pomóc w kontrolowaniu napadów padaczkowych. Pamiętaj, że zapominanie o jednej dawce leku może zwiększyć ryzyko wystąpienia napadu oraz ich częstość.
 2. Unikanie potencjalnych wyzwalaczy Wiele dzieci ma czynniki wyzwalające, które mogą prowokować napady. Mogą to być np. stres, brak snu, nadmierna aktywność fizyczna, błysk światła czy niektóre substancje chemiczne. Ważne jest, aby identyfikować i unikać takich czynników, o ile to możliwe.
 3. Bezpieczeństwo w domu i w szkole Dbałość o bezpieczeństwo dziecka jest istotna, szczególnie podczas napadów. W domu warto zabezpieczyć ostre przedmioty, zapewnić miękkie poduszki wokół łóżka i unikać niebezpiecznych sytuacji, takich jak kąpiel bez nadzoru. W szkole ważne jest poinformowanie nauczycieli i personelu o chorobie dziecka oraz zaplanowanie odpowiednich środków zaradczych w przypadku wystąpienia napadu.
 4. Wsparcie emocjonalne Życie z padaczką może być emocjonalnie trudne zarówno dla dzieci, jak i ich rodzin. Wsparcie emocjonalne, zarówno ze strony bliskich, jak i profesjonalistów (np. psychologa), może pomóc w radzeniu sobie ze stresem, lękiem i emocjonalnym obciążeniem. Ważne jest rozmawianie z dzieckiem o jego uczuciach i zapewnienie mu, że jest wspierane i akceptowane.
 5. Edukacja i świadomość Zarówno dzieci, jak i rodziny powinny poszukiwać informacji na temat padaczki. Lepsze zrozumienie tej choroby może pomóc w radzeniu sobie z nią. Warto być świadomym najnowszych badań, terapii i możliwości leczenia. Dziecko powinno być zaangażowane w edukację na temat swojej padaczki, aby rozumieć, jakie są objawy, jak sobie radzić w sytuacjach ryzykownych np. w stanie przed napadowym i jak skutecznie komunikować swoje potrzeby.
 6. Dokumentowanie napadów Ważne jest, aby prowadzić dziennik napadów, w którym zapisywane są informacje na temat czasu, częstotliwości, intensywności i ewentualnych czynników wyzwalających napady. To pomoże lekarzowi w monitorowaniu postępów i dostosowaniu terapii.
 7. Zdrowy styl życia Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i odpowiedni sen mogą mieć pozytywny wpływ na ogólną kondycję i kontrolę napadów. Dbanie o zdrowy styl życia jest ważne zarówno dla dzieci z padaczką, jak i dla ich rodzin.
 8. Edukacja otoczenia Ważne jest, aby otoczenie, takie jak nauczyciele, opiekunowie, przyjaciele i krewni, miało wiedzę na temat padaczki i wiedziało, jak reagować w przypadku napadu. Można dostarczyć im informacje i instrukcje, aby czuli się pewniej i byli w stanie udzielić pomocy w razie potrzeby.
 9. Grupy wsparcia i organizacje pacjentów Korzystanie z grup wsparcia dla dzieci z padaczką i ich rodzin może być bardzo pomocne. Można spotkać innych, którzy przeżywają podobne doświadczenia i dzielić się informacjami, radą i wsparciem. Istnieją również organizacje pacjentów, które oferują wsparcie i zasoby informacyjne.
 10. Optymizm i pozytywne podejście

Ważne jest, aby pomagać dziecku utrzymać pozytywne podejście do życia i promować poczucie własnej wartości. Podkreślanie sukcesów, umiejętności i osiągnięć dziecka może pomóc w budowaniu pewności siebie i radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z padaczką.

Pamiętaj, że każde dziecko z padaczką ma swoje indywidualne potrzeby i strategie radzenia sobie mogą się różnić. Współpraca z lekarzem i zespołem terapeutycznym oraz otwarta komunikacja z dzieckiem są kluczowe dla znalezienia najlepszych sposobów radzenia sobie z padaczką i prowadzenia satysfakcjonującego życia.

terapia bilateralna
Czym jest i na czym polega terapia bilateralna?

Spis treści Elementy i symptomy zaburzeń bilateralnej integracji Dla kogo jest przeznaczony program …

dojrzałość emocjonalna
Odkrywanie dojrzałości emocjonalnej. Kompleksowy przewodnik

Spis treści Czym jest dojrzałość emocjonalna ? Składowe dojrzałości emocjonalnej. Cechy i umiejętnoś…

Urodziny w przedszkolu
Urodziny w przedszkolu – Jak zorganizować je ?

Spis treści Zaproszenia dla wszystkich czy wybranych? Jak uniknąć wykluczenia niektórych dzieci? Zas…

adaptacja w przedszkolu
Przygotowanie i adaptacja w przedszkolu – Przewodnik

Spis treści Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do przedszkola Psychologiczne przygotowanie maluch…

matematyka montessori
Montessoriańska matematyka: Jak wprowadzać dzieci w świat liczb

Spis treści Przygotowanie umysłu – praktyczna strona nauki matematyki Wprowadzenie do matematyki – O…

epilepsja u dzieci
Padaczka u dzieci – jak rozpoznać i leczyć zaburzenia napadowe ?

Spis treści Objawy padaczki u dzieci – jak rozpoznać padaczkę ? Czym jest padaczka? Jakie są objawy …